टुक्रा कविता

विनोद रोका, न्युर्योक,

यो एकान्तबासको सदुपयोग गरौ
मनले नै मनको शल्यक्रिया गरौ
रिश र रागका पिप फाली घाउ सफा गरौ
समतामा रहेर हृदयमा करुणाका भाव भरौ।