हाइकू 

ऋषभदेब बास्तोला, पोखरा ।
*****
त्यो सत्याग्रही
मर्नेछ एकदिन
खाई न पाई ।
सारा दुनियाँ
पार्नेछु आश्चर्यमा
तिम्रा के कुरा ।