‘माया के हो’

रजनी मल्ल, 

माया के हो जान्न मन लाग्छ

आकाशमाथि उड्दै खोज्न मन लाग्छ

बादल पारी चियाउदै सोध्न मन लाग्छ

पवन संग हराउदै भुल्न मन लाग्छ

आकाश भन्छ अनन्त छ माया

बादल भन्छ चादीको चमक हो माया

पवन भन्छ स्वतन्त्र छ माया

माया के हो जान्न मन लाग्छ

आकाश माथि उड्दै खोज्न मन लाग्छ

पहाड माथि रमाउदै छुन मनलाग्छ

नदी संग बहदै भेट्न मन लाग्छ

झरना संग झर्दै रुझ्न मन लाग्छ

हिमाल संग गई सोध्न मनलाग्छ

माया के हो जान्न मन लाग्छ

आकाश माथि उड्दै खोज्न मन लाग्छ

पहाड भन्छ बिशाल छ माया

नदी भन्छ अविरल बग्छ माया

झरना भन्छ निर्मल छ माया

हिमाल भन्छ सुन्दर छ माया

माया के हो जान्न मन लाग्छ

आकाश माथि उड्दै खोज्न मन लाग्छ

रातको चन्द्रलाई गई सोध्न मनलाग्छ

समुन्द्रको गहिराइमा डुब्दै खोज्न मनलाग्छ

क्षितिज संग लुक्दै हेर्न मन लाग्छ

मौसमलाई गई सोध्न मनलाग्छ

माया के हो जान्न मन लाग्छ

आकाश माथी उड्दै खोज्न मनलाग्छ

चन्द्र भन्छ अन्धकारलाई तोड्ने त्यो चम्किलो जुन हो माया

क्षितिज भन्छ सुन्दर इन्द्र धनुको सप्तरङ्ग हो माया

समुन्द्र भन्छ समुन्द्रको गहिराईमा लुक्ने सुन्दर मोटी हो माया

मौसम भन्छ सुन्दर हरियालीको बशन्त हो माया

माया के हो जान्न मन लाग्छ

आकाश माथी उड्दै खोज्न मनलाग्छ।

 

न्यु जर्शी, अमेरिका