अमेरिकाको बोष्टनमा अन्तराष्ट्रिय नारि दिवसमा अायोजित कार्यक्रमका झलकहरु