१ महानगरपालिका र ७ उपमहानगरपालिकाको ताजा मतपरिणाम हेर्नुहोस्

असार १७ गते ।

विराटनगर महानगरपालिका
कांग्रेस १७४५
एमाले १२३६

धनगढी उपमहानगरपालिका
कांग्रेस २२६६
एमाले १९९७

नेपालगंज उपमहानगरपालिका
राप्रपा १८७२
कांग्रेस ९८९

घोराही उपमहानगरपालिका
एमाले ७१०७
कांग्रेस ५१०७

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
एमाले ३६८४
कांग्रेस ३२००

बुटवल उपमहानगरपाकिा
एमाले ३९५२
कांग्रेस ३६०९

धरान उपमहानगरपालिका
कांग्रेस १८३९
एमाले १५६६

इटहरी उपमहानगरपालिका
कांग्रेस २८१५
एमाले २४९६